Çocuklarda Orta Kulak İltihabı

Ansayfa Çocuklarda Orta Kulak İltihabı

Çocuklarda Orta Kulak İltihabı

Akut orta kulak iltihabı neden olur?

Erken yaşta immün sisteminin tam olgunlaşmamasına bağlı, üst solunum yolu enfeksiyonlarının sık görülmesi östaki tüpünün kısa, geniş ve yatay yapısı, yatay pozisyonda beslenen bebeklerde sütün orta kulağa geçmesi irritasyonun ve geniz etinin varlığı daima sık görülme nedenidir.

Belirtileri nelerdir?

Akut orta kulak iltihabının en yoğunlaştığı yaş aralığı olan 6-11 ay arası bebeklerde huzursuzluk, anne sütünü emmeme, ateş, burun tıkanıklığı ve son aşamada kulakta akıntı olması mutlaka kulak burun boğaz muayenesini gerektirir. 3 yaş sonrası çocuklar yukarıdaki belirtilere ek olarak kulak ağrısını tarif edebilirler.

Tanı nasıl koyulur?

Literatür bilgilerine göre akut orta kulak iltihaplarının %85’ i semptomatik tedaviyle antibiyotik kullanımına gerek kalmaksızın iyileşebilir. Ancak yine literatür bilgilerine göre hastalığın doğal seyri erken ve yeterli antibiyotik tedavisi ile kısaltılır ve komplikasyon tehlikesi azaltılabilir. Özellikle sağlık sisteminin son derece yetersiz ve hasta takiplerinin pratikte çok kısıtlı olduğu ülkemiz şartları, antibiyotiksiz orta kulak tedavisi oluşabilecek komplikasyonları arttırabilir. Tedavide optimum yol miringotomi ile kültür almak ve mikroorganizmayı saptamaktır. Ancak rutinde kültür almak pek mümkün olmadığı için orta kulak enfeksiyonu tedavisinde ampirik anti mikrobik tedavi ile birlikte semptomatik tedavi uygundur.

Hastalık sırasında ve sonrasında ailelerin dikkat etmesi gereken noktalar nelerdir?

En önemlisi önlenebilir risk faktörlerini ortadan kaldırmaktır.
- Çocukların yanında sigara içmemek (pasif sigara içiminden uzaklaştırmak)
- Anne sütü kullanımının teşvik edilmesi
- Kışın ekstra giysilerle korunma,
- Geniz eti ( adenoid vejeteryon) varlığında gerekli tedavisi vb.